search keyboard

Muzički FILMOVI

Online sa prevodom

Muzički film je žanr u kojem se pjesme, koje pjevaju likovi, isprepliću u priči ponekad u pratnji sa plesom. Pjesme obično unaprijede razvoj likova u filmu, iako u nekim slučajevima služe kao pauza. Muzički film je nastao prirodnim razvojem nakon mjuzikla i pojave zvučnog filma. Tipično, najveća razlika između filmskih i scenskih mjuzikla je korištenje raskošne scenografije i lokacija koje su neprikladne u pozorištu.

{"_csrf":"-TD5a9soJJRxkiOxX5cO5tKon5JxPgcponw7DaI1cSE"}