search keyboard

Biografski FILMOVI

Online sa prevodom

Biografski film dramatizira život izmišljene ili historijske osobe ili više njih. Takvi filmovi prikazuju život osobe koja je ispisala historiju i koristi se njeno pravo ime. Ovaj žanr se razlikuje od filmova koji su bazirani na istinitoj priči ili historijskih filmova jer sveobuhvatno prikazuju životnu priču ili bar najvažniji period njihovog života.

{"_csrf":"5VAiZ9KqxOmt6UaussgfLdhrLyhvftFprIiqZrjjFos"}